Để có thể cài đặt in qua card ở các dòng máy photocopy Toshiba, quý khách vui lòng làm theo những chỉ dẫn sau:

IFrame